Mateřská škola

Od 1. 9. 2020 provozní doba školky 6:30- 16:30 v období prázdnin 7:00 – 15:00

Zůstávají v platnosti pravidla stanovená krizovými opatřeními.

Organizace příchodů a odchodů z MŠ

 • Před budovou MŠ dodržujte rozestupy.
 • Do šatny mateřské školy smí s dítětem vstoupit pouze jedna doprovázející osoba s rouškou. Před vstupem do MŠ použijí oba dezinfekci rukou.
 • V šatně se doprovázející osoba zdržuje co nejkratší dobu, dodržuje dvoumetrový odstup od ostatních doprovázejících.
 • V šatně smí být pouze 3 doprovázející osoby najednou.
 • Rodič předá podepsané čestné prohlášení, bez tohoto prohlášení nebudeme moci dítě přijmout (v den prvního nástupu do MŠ nebo vždy po absenci dítěte v MŠ)
 • Do mateřské školy budou přijati jen zdravé děti (bez příznaků onemocnění dýchacích cest)
 • V případě, že se příznaky infekce projeví u dítěte během pobytu v MŠ, bude izolováno a MŠ bude okamžitě kontaktovat zákonného zástupce, aby si dítě vyzvedl.

Organizace pobytu dětí v MŠ

 • V souladu s doporučením MŠMT budou děti trávit velkou část dne na zahradě MŠ. Žádáme rodiče, aby děti vybavili vhodným oblečením a obuví.
 • Stravování bude zajištěno běžným způsobem v plném rozsahu za zvýšených hygienických opatření.
 • Bude kladen důraz na zvýšenou hygienu

Školné 2023-2024

 • Září 2022 – Červen 2023               500 Kč za měsíc
 • Červenec 2023                                 250 Kč za měsíc

Školné žádáme uhradit bezkontaktně na účet – 364766349/0800. Paní učitelky nebudou přijímat žádné hotovostní platby!!!

Možnosti plateb:

      četnost platby                                   částka                                          variabilní symbol 

 • jednorázová platba                         5000,- Kč                                             20230906
 • I. pololetí                                           2500,- Kč                                            20230901
 • II. pololetí                                          2500,- Kč                                            20230206
 • měsíčně                                               500,- Kč                                                20230

Soubory ke stažení