Školní jídelna

 
Přihlášení (odhlášení) stravy

* Při náhlém onemocnění nebo jiném vážném důvodu nepřítomnosti je možno 1. den absence odebrat neodhlášený oběd do jídlonosičů, a to od 11. do 11.30 hodin.

Cena stravného pro Mateřskou školu
   • Přesnídávka 11,-Kč
   • Oběd děti 3-6 let  30,-Kč
   • Oběd děti 7let   39,- Kč
   • Odpolední svačina  11,- Kč
Cena stravného pro Základní školu
   • Přesnídávka 15,-Kč
   • Oběd děti 7-10 let  39,-Kč
   • Oběd děti 11-14let  41,- Kč
   • Odpolední svačina  15,- Kč
Cena stravného pro cizí strávníky
   • oběd 70.- Kč

* Stravné, se platí v hotovost u vedoucí školní jídelny, anebo přes účet školy. Částku, kterou děti platí, dostanou napsanou, každý měsíc do žákovské knížky. Přesný termín  výběru stravného visí vždy na nástěnce. Platbu provést nejpozději do 15. dne v měsíci.

* Přihlášky a odhlášky stravného se přijímají do 13 hodin dle stravovacího řádu školní jídelny. Přeplatky za odhlášené obědy jsou odečteny v dalším měsíci.

Školní jídelna dodržuje
 • stanovený pitný režim – je zajišťován po celý den provozu, děti mají neomezený  přístup k čaji, šťávě, popř. k pitné vodě, kterou si mohou kdykoli samy nalít nebo  požádat učitelku
 • technologické  postupy a normy při přípravě jídla – pravidelné zařazování zvýšeného  podílu čerstvé zeleniny a ovoce,  ovocných a zeleninových salátů a pomazánek,  cereálního pečiva a mléčných výrobků
 • měsíční plnění  „spotřebního koše“ – podmínkou pro tvorbu skladby jídelníčku je  dodržování výživové normy, je zajištěna evidence jednotlivých složek stravy a jeho plněním se zaručuje pestrost a vyváženost stravy

 

Pro děti,  jejichž zdravotní stav vyžaduje úpravu jídelníčku, lze po dohodě s vedoucí stravování  domluvit individuální řešení jakéhokoli dietetického problému.

Připomínky ke stravování mohou rodiče vznášet u vedoucí školní jídelny.

Informace o označování alergenů ve školní jídelně
Součástí jídelního  lístku musí být nově i informace o alergenech obsažených v jídle.
Odvolání na legislativu: EU- 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21. ČR- vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin.
Alergeny
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě.                                 
 
Označení přítomnosti alergenu je na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem označující alergen. Seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek:
 
1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7. Mléko a výrobky z něj
8. Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkýši a výrobky z nich