Základní škola

Zápis pro děti z Ukrajiny se koná 14.6.2022 od 13 do 15 hodin

Podepsanou Žádost a Zápisní list můžete doručit těmito způsoby:

  • zaslat naskenované dokumenty na email školy zsmsreditel@centrum.cz
  • osobním podáním, po telefonické domluvě s ředitelkou školy – tel. +420 731 459 530

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č.
178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

Organizace školního roku 2021/2022 I. pololetí: 

  • I. pololetí: 1. září–31. ledna 2022
  • II. pololetí: 1. února – 30. června 2022 
  • Podzimní prázdniny 27. až 31. října 2021
  • Vánoční prázdniny 23.12. – 2.1. 2022    nástup do školy 3. ledna 2022
  • Pololetní prázdniny 4. 2. 2022
  • Jarní prázdniny 28. 2. – 6. 3. 2022
  • Velikonoční prázdniny 14. 4. – 18. 4. 2022
  • Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022     nástup do školy 1. 9. 2022